یادکرد این مقاله

پرش به: ناوبری، جستجو

اطلاعات کتاب‌شناسی برای حمید رسایی

  • نام صفحه: حمید رسایی
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان پرتال جامع مسئولین جمهوری اسلامي ايران
  • ناشر: پرتال جامع مسئولین جمهوری اسلامي ايران، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۴ ‏۰۵:۰۱ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱ ‏۲۰:۵۷ UTC
  • نشانی پایدار: http://masoolin.ir/fa/index.php?title=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C&oldid=1208
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1208