مشاهدهٔ اطلاعات میان‌ویکی

پرش به: ناوبری، جستجو

این یک نمای کلی از جدول interwiki است.

View log

شرح علائم
پیشوند پیشوند ویکی داخلی در [[prefix:pagename]] نحو متن ویکی استفاده شده‌است.
نشانی اینترنتی الگو برای نشانی‌ها. نگهدارنده $1 با pagename در [[prefix:pagename]] جایگزین خواهد شد.
جلو بله درخواست‌های اچ‌تی‌تی‌پی خارجی به ویکی محلی که از این پیشوند میان‌ویکی استفاده می‌کند به نشانی مقصد از میان‌ویکی تغییرمسیر داده خواهد شد (برای نمونه، رفتارکردن مانند پیوند به صفحات محلی).
خیر درخواست‌های اچ‌تی‌تی‌پی بیرونی به ویکی محلی که از این پیشوند میان‌ویکی در نشانی استفاده می‌کند در یک صفحه خطای «عنوان بد» منجر می‌شود.
تراگنجانش بله اگر نحو ویکی‌متن {{prefix:pagename}} مورد استفاده قرار گرفته‌است، به صفحه/الگو برای تراگنجانش از ویکی خارجی اگر تراگنجانش‌های میان‌ویکی به طور کلی فعال هستند اجازه دهید (تراگنجانش ترسناک).
خیر به {{prefix:pagename}} اجازه ندهید تا الگوها/صفحات خارجی را تراگنجانش کند، جای آن دنبال یک صفحه محلی در فضای نام آن الگو بگردید.

Interwiki prefixes

پیشوندنشانی اینترنتیجلوتراگنجانش
acronymhttp://www.acronymfinder.com/~/search/af.aspx?string=exact&Acronym=$1خیرخیر
advogatohttp://www.advogato.org/$1خیرخیر
arxivhttp://www.arxiv.org/abs/$1خیرخیر
c2findhttp://c2.com/cgi/wiki?FindPage&value=$1خیرخیر
cachehttp://www.google.com/search?q=cache:$1خیرخیر
commonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1خیرخیر
dictionaryhttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1خیرخیر
docbookhttp://wiki.docbook.org/$1خیرخیر
doihttp://dx.doi.org/$1خیرخیر
drumcorpswikihttp://www.drumcorpswiki.com/$1خیرخیر
dwjwikihttp://www.suberic.net/cgi-bin/dwj/wiki.cgi?$1خیرخیر
elibrehttp://enciclopedia.us.es/index.php/$1خیرخیر
emacswikihttp://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki.pl?$1خیرخیر
foldochttp://foldoc.org/?$1خیرخیر
foxwikihttp://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~$1خیرخیر
freebsdmanhttp://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?apropos=1&query=$1خیرخیر
gejhttp://www.esperanto.de/dej.malnova/aktivikio.pl?$1خیرخیر
gentoo-wikihttp://gentoo-wiki.com/$1خیرخیر
googlehttp://www.google.com/search?q=$1خیرخیر
googlegroupshttp://groups.google.com/groups?q=$1خیرخیر
hammondwikihttp://www.dairiki.org/HammondWiki/$1خیرخیر
hrwikihttp://www.hrwiki.org/wiki/$1خیرخیر
imdbhttp://www.imdb.com/find?q=$1&tt=onخیرخیر
jargonfilehttp://sunir.org/apps/meta.pl?wiki=JargonFile&redirect=$1خیرخیر
kmwikihttp://kmwiki.wikispaces.com/$1خیرخیر
linuxwikihttp://linuxwiki.de/$1خیرخیر
lojbanhttp://www.lojban.org/tiki/tiki-index.php?page=$1خیرخیر
lqwikihttp://wiki.linuxquestions.org/wiki/$1خیرخیر
lugkrhttp://www.lug-kr.de/wiki/$1خیرخیر
meatballhttp://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?$1خیرخیر
mediawikiwikihttps://www.mediawiki.org/wiki/$1خیرخیر
mediazillahttps://bugzilla.wikimedia.org/$1خیرخیر
memoryalphahttp://en.memory-alpha.org/wiki/$1خیرخیر
metawikihttp://sunir.org/apps/meta.pl?$1خیرخیر
metawikimediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1خیرخیر
mozillawikihttp://wiki.mozilla.org/$1خیرخیر
mwhttp://www.mediawiki.org/wiki/$1خیرخیر
oeishttp://oeis.org/$1خیرخیر
openwikihttp://openwiki.com/ow.asp?$1خیرخیر
pprhttp://c2.com/cgi/wiki?$1خیرخیر
pythoninfohttp://wiki.python.org/moin/$1خیرخیر
rfchttp://www.rfc-editor.org/rfc/rfc$1.txtخیرخیر
s23wikihttp://s23.org/wiki/$1خیرخیر
seattlewirelesshttp://seattlewireless.net/$1خیرخیر
senseislibraryhttp://senseis.xmp.net/?$1خیرخیر
sourceforgehttp://sourceforge.net/$1خیرخیر
sourcewatchhttp://www.sourcewatch.org/index.php?title=$1خیرخیر
squeakhttp://wiki.squeak.org/squeak/$1خیرخیر
tejohttp://www.tejo.org/vikio/$1خیرخیر
theopediahttp://www.theopedia.com/$1خیرخیر
tmbwhttp://www.tmbw.net/wiki/$1خیرخیر
tmnethttp://www.technomanifestos.net/?$1خیرخیر
twikihttp://twiki.org/cgi-bin/view/$1خیرخیر
ueahttp://uea.org/vikio/index.php/$1خیرخیر
unrealhttp://wiki.beyondunreal.com/$1خیرخیر
usemodhttp://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?$1خیرخیر
webseitzwikihttp://webseitz.fluxent.com/wiki/$1خیرخیر
wikihttp://c2.com/cgi/wiki?$1خیرخیر
wikiahttp://www.wikia.com/wiki/$1خیرخیر
wikibookshttps://en.wikibooks.org/wiki/$1خیرخیر
wikif1http://www.wikif1.org/$1خیرخیر
wikihowhttp://www.wikihow.com/$1خیرخیر
wikimediahttps://wikimediafoundation.org/wiki/$1خیرخیر
wikinewshttps://en.wikinews.org/wiki/$1خیرخیر
wikinfohttp://wikinfo.co/English/index.php/$1خیرخیر
wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/$1خیرخیر
wikiquotehttps://en.wikiquote.org/wiki/$1خیرخیر
wikisourcehttps://wikisource.org/wiki/$1خیرخیر
wikispecieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1خیرخیر
wikiversityhttps://en.wikiversity.org/wiki/$1خیرخیر
wikivoyagehttps://en.wikivoyage.org/wiki/$1خیرخیر
wikthttps://en.wiktionary.org/wiki/$1خیرخیر
wiktionaryhttps://en.wiktionary.org/wiki/$1خیرخیر