الگوهای رده‌بندی‌نشده

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. الگو:/Banner
 2. الگو:/box-footer
 3. الگو:Clickable button
 4. الگو:Clickable button/iconclass
 5. الگو:Column-count
 6. الگو:Column-gap
 7. الگو:Column-rule
 8. الگو:Column-width
 9. الگو:Documentation
 10. الگو:Fmbox
 11. الگو:Infobox Officeholder
 12. الگو:Mbox
 13. الگو:Navbox
 14. الگو:Nobots
 15. الگو:Nowrap
 16. الگو:Px
 17. الگو:SelAnnivFooter
 18. الگو:Side box
 19. الگو:Sidebar
 20. الگو:Str find
 21. الگو:Str ≤ len
 22. الگو:Template other
 23. الگو:اركان نظام
 24. الگو:الگوی محافظت‌شده
 25. الگو:توضیحات
 26. الگو:توضیحات/آغاز جعبه۲
 27. الگو:توضیحات/پایان جعبه
 28. الگو:توضیحات/پایان جعبه۲
 29. الگو:جعبه بازیگر
 30. الگو:جمع شدن
 31. الگو:درباره ما
 32. الگو:درون‌مایه/2
 33. الگو:درون‌مایه/۳
 34. الگو:درگاه:سر جعبه
 35. الگو:دولت ها
 36. الگو:ستون-شروع
 37. الگو:سیاسی
 38. الگو:صفحهٔ اصلی/بالا
 39. الگو:صفحهٔ اصلی/قاب
 40. الگو:صفحهٔ اصلی/قاب۳
 41. الگو:صفحهٔ اصلی/پروژه‌های خواهر
 42. الگو:مقاله پیشنهادی
 43. الگو:نظام جمهوری اسلامی ایران
 44. الگو:پانویس2
 45. الگو:پانویس اصلی
 46. الگو:پاکسازی صفحه
 47. الگو:پایان جمع شدن
 48. الگو:پرسش‌های وابسته
 49. الگو:پرونده ویژه
 50. الگو:پیام صفحه/اصلی

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)